algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

laatst aangepast

#infrastructuur #techniek

Veiligheid en preventie is een belangrijk aspect voor cultuurcentra en gemeenschapscentra. Dagelijks gaan er heel wat technici aan de slag voor de technische opbouw en komen er honderden bezoekers over de vloer. Dat houdt verantwoordelijkheid in en vraagt om praktische organisatie en voorzorgsmaatregelen om mogelijke risico’s te beperken.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming of ARAB is een onderdeel van de sociale reglementering in België. Het regelt de betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers. Het ARAB bundelt verschillende reglementeringen.

De bepalingen die zich momenteel nog in het ARAB bevinden kunnen ondergebracht worden in drie categorieën:

  • bepalingen die nog steeds volledig van kracht zijn,
  • bepalingen die enkel nog gelden als overgangsbepalingen,
  • bepalingen met een gemengd karakter

Meer info is te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.