Alle leden van VVC worden uitgenodigd voor de algemene vergadering van VVC vzw op donderdag 18 juni van 14u tot 15u. De vergadering vindt dit jaar online plaats.

Behalve de noodzakelijke AV-verplichtingen, grijpen we dit moment graag ook aan om even een blik te werpen op de uitdagende periode waar we momenteel door gaan en ook om naar de toekomst te kijken. Want dit zou wel eens de laatste algemene vergadering van VVC kunnen zijn...

Wie zijn adem inhield bij die dramatische aankondiging, kan die meteen weer met een gerust hart uitblazen: wij blijven paraat staan voor onze leden! Achter de schermen werkten we aan een grondige vernieuwing van onze organisatie en op 18 juni doen we volledig uit de doeken wat die vernieuwing precies betekent. 

Let wel: elk cultuurhuis in ons leden-netwerk heeft twee stemgerechtigden, dit zijn: de persoon verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en een lid van het bestuursorgaan. Alle leden die werken voor een cultuurhuis zijn welkom, maar als je wilt stemmen moet je ofwel één van die twee stemgerechtigde personen zijn, ofwel kan je aan één van die personen - als zij zelf niet aanwezig kunnen zijn - een volmacht vragen. 

Inschrijven kan via onderstaande knop. Als je geen stemrecht hebt, gelieve in het laatste hokje van het formulier (over de volmachten) de woorden 'geen stemrecht' te zetten, dat maakt het voor ons administratief een beetje gemakkelijker. Als je ingeschreven bent, ontvang je op 18 juni in de loop van de voormiddag een link om deel te nemen. Bedankt en tot dan!

Inschrijven