Onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die historisch gegroeide, maar discriminerende machtsverhoudingen in stand houden.

Het leertraject ‘Dekoloniseer je gemeente’ geeft inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en reikt vervolgens concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit. Dit leertraject bestaat uit een introductiedag (12 december 2019) en 3 thematische vervolgsessies rond dekolonisering van (1) gemeentelijke internationale samenwerking, (2) lokaal cultuurbeleid en (3) het (gemeentelijk) onderwijs.

 

In deze vorming wordt ingezoomd op het lokaal cultuur- en vrijetijdsbeleid. ‘Diversiteit’ heeft voor sector en beleid intussen een prioriteit en het aantal talentvolle artiesten en organisatoren met een migratieachtergrond groeit zienderogen. Maar klinkt hun stem intussen ook even luid als die van hun witte collega’s? Verandert er ook iets in de structuren van de cultuurinstellingen?

Het is tijd om van ‘diversiteit’ naar ‘dekolonisering’ te gaan. Dat zal het lokale cultuurbeleid alleen maar verrijken. Maar waarover gaat ‘dekolonisering van cultuur’ juist? Waarom is het belangrijk om er werk van te maken en hoe doe je dat? Hoe zet je hefbomen zoals culturele canon, programmatie, representatie, publiekswerking, jeugdwerking, enzovoort in om werk te maken van een inclusieve, gelijke samenleving? Dat en nog veel meer kom je te weten tijdens deze interactieve vorming.

voor wie?

Ambtenaren die werken rond vrije tijd, cultuur, gelijke kansen & integratie, diversiteit, participatie, jeugd, mondiaal beleid en bij uitbreiding iedereen die interesse heeft voor het thema.

kostprijs?

Gratis.

 

Meer info & het programma vind je op de website van VVSG.