geef ons groen licht: Crisiscel Cultuur vraagt duidelijk tijdspad voor heropening

24.02.2021 · #cult! #sector #beleid #corona

Op het overlegcomité van 5 februari werd een perspectief beloofd aan de cultuur- en evenementensector. Drie weken later zijn we klaar met wachten: geef ons groen licht! Heropen onze sector en omarm ons als een deel van de oplossing om verstrooiing en mentale zorg te bieden in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Kom tegemoet aan de mentale nood van zovelen. Na bijna een jaar (zo goed als) gesloten te zijn geweest, is de moedeloosheid groot bij de 85.000 mensen die werken in de sector. Van de individuele kunstenaars, amateurs en professionelen, de cultuurwerkers in de duizenden (sociaal-)culturele organisaties en verenigingen, de toeleveranciers,… Maar ook ons groot publiek - en zeker de groep jongeren - heeft nood aan ontmoeting en verbinding. Cultuur - in al zijn genres en verschijningsvormen - kan de noodzakelijke mentale zuurstof geven. Niet in de marge, maar als een wetenschappelijk bewezen antwoord op een wezenlijke behoefte van de mens. Deze rol heeft onze sector altijd al gespeeld en die rol willen we nu opnieuw kunnen opnemen.

Bovendien kan dit veilig en gecontroleerd: onze protocollen om covid-proof te werken zijn helemaal up-to-date gebracht in samenspraak met het beleid. Gebruik ons als oplossing om mensen op een gecontroleerde manier te laten samenkomen, ook in de publieke ruimte. Want hierin zijn we experten en we zijn bereid om onze rol op te nemen, in functie van de volksgezondheid. De cultuur- en evenementensector is klaar om terug aan de slag te gaan en het publiek veilig terug te ontvangen. Honderden projecten staan inmiddels klaar om de dialoog met het publiek aan te gaan, in covid-proof omstandigheden. Buitenlandse studies wijzen uit dat de kans op besmetting - mits de toepassing van de protocollen - zo goed als nihil is.

De Crisiscel Cultuur vraagt met aandrang om de volledige sector opnieuw perspectief te bieden: een gefaseerde - op densiteit gebaseerde - heropening geflankeerd door bijgestuurde steunmaatregelen en een plan voor de volledige heropening van de sector, in dialoog. Wij vragen de overheid om ons een duidelijke tijdslijn te geven voor deze fases, met een duidelijk perspectief voor de zomer, want een zomer zoals die van vorig jaar betekent niet minder dan de nekslag. Laat ons in overleg heropstarten en werk maken van een integraal relanceplan.

De actie ‘Geef ons groen licht’ wordt vanuit die gedachte opgezet en kleurt vanaf donderdagavond 25 februari tal van culturele gevels in heel België.

harde cijfers

De cijfers die verschillende instanties inmiddels op tafel leggen, zijn nog ernstiger dan gedacht en gevreesd: gemiddeld daalt het aantal evenementen het afgelopen jaar met 77%, de inkomsten dalen met 87%, muziekfestivals noteren zelfs een inkomstendaling met 99%; auteurs, componisten zien hun inkomsten uit auteursrechten teruglopen met zo’n 80% (cijfers Sabam). En nog schrijnender: 1 op 4 artiesten of cultuurwerkers was voor de coronacrisis reeds in zeer precaire statuten aan de slag. De crisis heeft deze systemische problemen alleen maar acuter gemaakt met trieste situaties tot gevolg: net als vele andere precaire flexwerkers is het effectief aan de slag gaan het enige uitzicht op voldoende inkomsten. Om al die redenen: laat ons weer toe om aan het werk te gaan. Geef ons groen licht om te heropenen in een veilig, sociaal-economisch haalbaar kader dat de rol van kunst en cultuur voor het algemeen mentaal welzijn erkent.

 

  • Op 4 februari riep “Switch Culture on“ op om cultuur weer op te starten.
  • Still Standing maakte op zaterdag 20 februari met meer dan 500 acties duidelijk dat de stilstand opgeheven moet worden.
  • #greenlightforculture: vanaf 25 februari worden de cultuurgevels in heel België groen uitgelicht om de urgentie van de heropstart van cultuur te benadrukken: geef groen licht om cultuur te heropenen in een veilig, sociaal-economisch leefbaar kader.

update na overlegcomité (26/02)

We vroegen groen licht en kregen een time-out. We laten ons groen licht een week branden. Dit is een kans om de cultuur- en evenementensector in te zetten, als partner op het terrein . Als oplossing om mensen op een gecontroleerde manier te laten samenkomen, ook in de publieke ruimte. We zien de problemen toenemen, zowel wat betreft de mentale gezondheid van mensen als het gebrek aan efficiënte crowd control. We kunnen daar met cultuur perfect een antwoord op bieden, maar worden
opnieuw gedwongen om aan de zijlijn toe te kijken. Dat we hier nu geen rol kunnen en mogen in  spelen, valt dubbel zwaar.

initiatiefnemers

Artiestencoalitie, Event Confederation, cult! netwerk cultuurhuizen, De Federatie, Lokale kunstoverlegplatformen (LOKO’s in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Limburg, Mechelen, Meetjesland, Oostende, Waasland, …), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo) in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.


De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en cultuurwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen.

 

#greenlightforculture #switchcultureon #dontswitchoff #stillstandingforculture #noculturenofuture #soundofsilence