projectsubsidies voor bovenlokale cultuur

18.10.2019 · #opinie #sector #beleid

De Vlaamse minister van Cultuur heeft begin oktober beslist over de aanvragen van de eerste ronde bovenlokale cultuurprojecten in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet dat sinds 1 januari 2019 van kracht is. VVC reageert op deze beslissing.

Culturele organisaties, jeugdverenigingen, openbare besturen en andere niet-commerciële
verenigingen uit de sectoren kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaalcultureel volwassenenwerk en jeugdwerk konden een aanvraag indienen voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020.

En jullie hebben massaal projecten ingediend! Van alle ingediende dossiers werden er maar liefst 153 ontvankelijk verklaard voor een totaal gevraagd subsidiebedrag van net geen 21 miljoen euro.*

Wat vinden we hiervan als VVC?

Als het de bedoeling was van de Vlaamse overheid om op die manier bovenlokale projecten boven te spitten, dan heeft dat deel van het decreet alvast gewerkt. Maar daar wringt echter ook het schoentje. De projectpot voor dit decreet bedraagt immers slechts 3,75 miljoen euro. Er werd met andere woorden 6,6 keer meer aangevraagd dan er middelen beschikbaar zijn.

Dat leidde er toe dat de minister op advies van de beoordelingscommissie slechts 34 projecten heeft weerhouden voor subsidie. Op welke gronden er werd beslist is niet altijd even duidelijk. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media schrijft zelf op zijn website dat het decreet met voortschrijdend inzicht vorm moet krijgen. Met VVC vinden we dat alvast een wankele basis om beleid te maken.

We zijn uiteraard blij te merken dat cultuurcentra partner of initiator zijn van een aantal goedgekeurde projecten. We wensen bij deze Cultuurcentrum Ieper, Het Gasthuis (Aarschot), Cc Strombeek, Cultuurcentrum Kortrijk, Cultuurcentrum Maasmechelen en C-mine (Genk) proficiat met hun goedgekeurde projecten. We vinden het langs de andere kant jammer dat de vele waardevolle en relevante projecten van andere cultuur- en gemeenschapscentra géén middelen krijgen.

Voor VVC lijkt het alleszins duidelijk dat het enthousiasme van de vele indieners en de ambitie om waardevolle samenwerkingsprojecten op poten te zetten en op die manier regionale uitdagingen aan te pakken, hier niet ten volle beloond wordt. Het is bovendien dubbel jammer om te zien dat de beschikbare subsidies zelfs niet ten volle worden benut. Van de beschikbare 3,75 miljoen in de potwordt immers maar 3,14 miljoen effectief toegekend. Meer dan 600.000 euro blijft zo onbenut.

Met VVC roepen we dan ook de Vlaamse overheid en het Departement Cultuur, Jeugd en Media op om in functie van de komende indienrondes werk te maken van een duidelijker beoordelingskader én om de beschikbare middelen ook volledig toe te kennen. We zullen de komende periode hierover in dialoog gaan met de bevoegde minister van Cultuur om een betere afstemming met het werkveld te bepleiten. We houden jullie verder op de hoogte van de resultaten.

Wil je als cultuur- of gemeenschapscentrum zelf een bovenlokaal cultuurproject indienen? Projecten voor de tweede indienronde moeten uiterlijk 15 november worden ingediend en mogen ten vroegste starten op 1 juli 2020. 

Heb je vragen of wens je begeleiding bij je project?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de consulenten van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur via info@cultuurbovenlokaal.be.

Bekijk hier alle goedgekeurde projecten van de eerste ronde

* Bron: Departement Cultuur, Jeugd en Media

 

Schrijf je in voor de cult!-nieuwsbrief!

Ongeveer wekelijks versturen we onze cult!-nieuwsbrief vol informatie, aankondigingen, workshops, opleidingen en inspirerende praktijken.

nieuwsbrief