medewerker cultuurdienst programmatie en communicatie IVEBICA (Hemiksem-Schelle-Niel)

reageer tot en met

IVEBICA staat voor Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs. IVEBICA is een dynamische intergemeentelijke vereniging voor bibliotheekwerking, cultuur en academie voor deeltijds kunstonderwijs met als werkgebied Hemiksem, Schelle en Niel. Voor de ondersteuning van de cultuurdienst zijn we op zoek naar een ‘Medewerker cultuurdienst – programmatie en communicatie’. De ‘Medewerker cultuurdienst – programmatie en communicatie’ rapporteert aan de cultuurcoördinator.

Voltijds (38/38) - Contract onbepaalde duur – C1-C3

functie-inhoud

Dit is een opsomming van de voornaamste taken.

 1. Organisatie van een substantieel onderdeel van de programmatie van de cultuurdienst, in het bijzonder deze rond podium en tentoonstellingen
 • Prospecteren van het cultuurlandschap; op de hoogte blijven van het cultuuraanbod
 • Creativiteit aan de dag leggen om een aanbod op maat van Hemiksem, Schelle en Niel uit te werken: kwalitatief sterk, tegemoetkomend aan de noden van de inwoners, rekening houdend met de logistieke mogelijkheden in de gemeenten en met een couleur locale en unique selling proposition t.a.v. andere gemeenten en organisaties in de omgeving.
 • Partners zoeken in het cultuuraanbod: lokaal, regionaal, landelijk… zowel binnen het cultuurdomein als over de domeingrenzen heen.
 • Een draaiboek per activiteit opstellen (techniek, promotie, catering, vrijwilligers…) en garant staan voor de uitvoering ervan.
 1. Promotieverantwoordelijke voor de (socio-)culturele activiteiten van de cultuurdienst
 • Verzamelen en redigeren van teksten voor de cultuurbrochure Eb en Vloed
 • Input van de activiteiten van de cultuurdienst in de databank van Uit in Vlaanderen
 • Beheer website IVEBICA
 • Opvolgen van het drukwerk en de verspreiding ervan
 • Insturen artikels IVEBICA voor de gemeentelijke infobladen en andere lokale en regionale informatiekanalen
 • Opmaak en versturen van de cultuurnieuwsbrief
 • Input sociale media IVEBICA/cultuurdienst
 1. Administratieve en logistieke ondersteuning van de cultuurwerking
 • Berekening van de subsidies van de socio-culturele verenigingen
 • Ondersteuning bieden bij de ticketverkoop
 • Opmaak verslagen

wat wordt van u verwacht?

 1. Algemene attitudes:
 • Sterk organisatorisch vermogen, bereid zijn om ook avond- en weekendwerk te doen
 • Interesse voor kunst en cultuur in het algemeen en voor het gemeentelijke cultuurleven in het bijzonder
 • De wil hebben om continu bij te leren, leergierigheid
 • Creatieve vaardigheden, zin voor initiatief
 1. Kennisvereisten:
 • Zeer goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
 • Algemene kennis van het (socio-)culturele werkveld
 • Algemene kennis van de werking van het gemeentelijk bestuurskader
 1. Administratieve en communicatieve vaardigheden:
 • Administratief sterk onderlegd zijn
 • Zeer goede redactionele vaardigheden
 • Goede mondelinge communicatie
 • Zeer goede toegepaste kennis van de meest gangbare informaticaprogramma’s (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook), internet, sociale media.
 • Snelle leercurve inzake digitale toepassingen
 • Gestructureerd, nauwkeurig, ordelijk en stipt
 1. Sociale en diplomatische vaardigheden:
 • Beschikken over een open visie en houding tegenover de verschillende maatschappelijke, religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Empathie, luisterbereidheid en overtuigingskracht
 • Teamspirit, collegialiteit
 • Klantvriendelijkheid
 • Zelfstandig kunnen werken onder de bevoegdheid van de cultuurcoördinator
 • Probleemoplossend kunnen denken en handelen in samenspraak met de cultuurcoördinator
 • Flexibiliteit
 • Doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid
 • Veerkrachtig en stressbestendig zijn
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Integriteit en discretie (beroepsgeheim respecteren)
 • Loyaliteit aan de organisatie

voorwaarden

 • Minimum diploma van secundair onderwijs 3de graad of gelijkgesteld diploma
 • Attest van goed gedrag en zeden, burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Bij voorkeur drie jaar werkervaring in een organisatorische functie (in brede zin), in de sector van kunst en cultuur, jeugd of socio-cultureel werk strekt tot aanbeveling.
 • Rijbewijs B

wat biedt IVEBICA?

 • Een veelzijdige job met veel leerkansen
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur 38 uren/week
 • Maaltijdcheques van € 8, eco-cheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler
 • Gedeeltelijke tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer of fietsvergoeding

hoe solliciteren?

Uw kandidatuur moet uiterlijk op maandag 5 september 2022 verstuurd worden t.a.v. IVEBICA, Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem of examen@ivebica.be.

De datum van de poststempel of van het mailbericht geldt als datum van verzending.

Uw kandidatuur moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma (of van uw hoogst behaalde diploma).

Voor vragen kunt u terecht op examen@ivebica.be.

selectieprocedure

De kandidaten worden uitgenodigd voor een thuisopdracht die gemaakt dient te worden tussen 7 september en 11 september 2022. Wie 50% behaalt op deze thuisopdracht wordt uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek op 20 september 2022. Gelieve in uw agenda alvast met deze data rekening te houden.

De kandidaten dienen 50% te behalen op elk examengedeelte en 60% in het totaal om te slagen.