stafmedewerker taalbeleid vzw de Rand

reageer tot en met

Vzw ‘de Rand’ zet in op sociale innovatie binnen sport, jeugdwerk, onderwijs ... in de Vlaamse Rand. Het taalpromotieteam operationaliseert en ondersteunt o.a. inhoudelijke trajecten rond de kracht van vrijetijdsparticipatie en onderwijs. Als stafmedewerker maak je deel uit van het taalpromotieteam en neem je een voortrekkersrol in de opdracht rond het (flankerend) taalbeleid in het secundair onderwijs. Je bezit de bezieling en het vermogen om je inhoudelijke kennis op vlak van flankerend taalbeleid in de Vlaamse Rand in te zetten, te vergroten en te verdiepen én het veld verder te verkennen.

dankzij jou...

 • krijgt vzw ‘de Rand’ zicht op de noden en uitdagingen m.b.t. de talendiversiteit in secundaire scholen in de Vlaamse Rand;
 • hebben secundaire scholen een aanspreekpunt;
 • is er voor schoolteams een ondersteuningsaanbod op het vlak van omgaan met Nederlands en andere talen én het bieden van kwalitatieve leer-en oefenkansen Nederlands;
 • heeft vzw ‘de Rand’ zicht op de visie en werking van alle aanbodversterkers die secundair onderwijs in de Vlaamse Rand ondersteunen;
 • zijn er uitvoerende partners die inzetten op een buitenschools aanbod voor tieners en krijgen ze ondersteuning op vlak van kwalitatieve oefenkansen Nederlands;
 • worden good practices gedeeld over school- en gemeentegrenzen heen;
 • zijn lokale, regionale en bovenlokale partners op de hoogte van én betrokken bij evoluties in de Vlaamse Rand;
 • werkt vzw ‘de Rand’ met nieuwe (onderwijs)partners samen en verruim je mee het netwerk;
 • is de opdracht flankerend taalbeleid ingebed in de algemene taalpromotiewerking en dus verbonden aan andere beleidsdomeinen;
 • wordt de expertise op vlak van flankerende taalbeleidsondersteuning in de Vlaamse Rand breed gedeeld.

wie ben jij?

 • Je hebt bij voorkeur een hogere opleiding genoten of evenwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de brede onderwijssector met sterke interesse in (flankerend) taalbeleid.
 • Je hebt inzicht in het taalontwikkelingsproces van kinderen, tieners en jongeren.
 • Je hebt affiniteit in het samenwerken met leerkrachten en scholen.
 • Je hebt voeling met integratie en de doelgroep anderstaligen.
 • Je kan goed plannen, organiseren en projectmatig werken.
 • Je kan processen opzetten en begeleiden.
 • Je werkt graag zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler.
 • Je kan netwerken, onderhandelen, enthousiasmeren en overtuigen.
 • Je hebt analytische en synthetische vaardigheden én kan resultaatgericht werken.
 • Je kan structureel, beleidsgericht en procesmatig denken en werken.
 • Je kan een vergadering leiden en overleg organiseren tussen verschillende partners.
 • Je bent gedreven om bij te leren.

wat kan je verwachten?

 • Een boeiende en afwisselende job in een gedreven team
 • Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur
 • Het loonbarema volgens het PC 329 (relevante anciënniteit komt in aanmerking)
 • Een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen:
  • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 0.24 €/km
  • Maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht
  • Extralegaal verlof
  • Groeps- en hospitalisatieverzekering
 • Een uitgewerkt thuiswerkbeleid
 • Een gericht onthaal, opleiding en permanente coaching
 • Standplaats: Wemmel

meer weten?

Lees de bijlage met meer informatie. Voor meer info kan je ook terecht bij Bernadette Vriamont, stafmedewerker taalpromotie:
bernadette.vriamont@derand.be
(de organisatie is gesloten van 24 december tem 1 januari)

ben je geïnteresseerd?

Solliciteren kan tot en met vrijdag 14 januari 2022
Bezorg ons je Curriculum Vitae en motivatie via mail t.a.v. Sabrina Dal Zotto, HR-Coördinator via
vacature@derand.be.
Gesprekken en proeven zijn voorzien op woensdag 26 januari.