theatertechnicus bij CC Jan Tervaert (Hamme)

reageer tot en met

Lokaal bestuur Hamme werft, voor zijn cultureel centrum Jan Tervaert aan:
1 Theatertechnicus
weddeschaal C1-3 - 38 uren per week - in statutair verband
met een wervingsreserve van 18 maanden

functie

Wij zijn op zoek naar een technicus die de theatertechnische (opvang van gezelschappen, hulp bij decor, bij uitlichten van voorstelling, technische ondersteuning bij de voorstelling, verdere technische uitbouw van de infrastructuur, enz.) en andere culturele getinte activiteiten ondersteunt om te komen tot een vlottere technische werking van het cultuurhuis.

Een uitgebreide functiebeschrijving kan aangevraagd worden via personeel@hamme.be.

aanwervingsvoorwaarden

 • Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs richting podiumtechniek of een gelijkgestelde opleiding podiumtechnieken.
 • Je hebt minstens een basiskennis van elektronica, elektromechanica en theatertechniek.
 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (een schriftelijk en een mondeling gedeelte).
 • Avond- en weekendwerk schrikken jou niet af.
 • Je hebt een rijbewijs B en je kan omgaan met een PC.
 • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt om deze functie uit te oefenen.
 • Op het uittreksel van je strafregister staan geen vermeldingen die strijdig zijn met de eisen van de functie.

hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur via e-mail naar personeel@hamme.be of per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of en dit vóór 18 oktober 2020.

Een ontvangstbewijs via e-mail en de poststempel voor per post verzonden kandidaturen gelden als bewijs voor de kandidatuurstelling.

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief
 • een CV
 • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 18 oktober 2020.

Na het slagen in het mondeling examen dienen volgende documenten zo snel mogelijk te worden bezorgd:

 • Een medisch attest waaruit de geschiktheid blijkt voor belastend- en hoogtewerk.
 • Een attest dat verklaart dat je niet kleurenblind bent.

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard.

Gelieve in jouw CV zeker een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden.

Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer informatie kan je op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst op het nummer 052 47 55 28 of via personeel@hamme.be.